Ordinele..

Acţiunile şi ordinele date de conducătorii represiunii din Timişoara - Decembrie 1989

 

Pentru o mai bună înţelegere a rolului pe care l-au avut instituţiile implicate în represiune şi a responsabilităţii persoanelor care au condus-o, am realizat o dispunere schematică a celor mai importante personaje din conducerea acţiunilor represive din Decembrie 1989 la Timişoara. Trebuie să menţionez faptul că, până în 17 Decembrie 1989, represiunea a fost dirijată doar de conducerea locală a organelor de Stat. Odată cu sosirea ofiţerilor superiori ai Ministerului de Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale în dimineaţa zilei de 17 Decembrie şi a lui Ion Coman în aceeaşi zi, după-amiaza, conducerea represiunii a fost preluată de către aceştia.

16 decembrie 1989

Ora 10,00: Radu Bălan, prim-secretarul judeţului Timiş, este sunat de Nicolae Ceauşescu, care îi cere informaţii în legătură cu pastorul reformat László Tökés şi îi ordonă, apoi, evacuarea urgentă a pastorului.

Ora 11,00: Ilie Matei, secretarul cu propaganda al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, fost prim-secretar al judeţului Timiş, vine la cabinetul lui Radu Bălan şi susţine, şi el, evacuarea pastorului.

Ora 14,00: Colonelul Ion Deheleanu, şeful Miliţiei Judeţene Timiş, îi trimite pe colonelul Ciocoiu, locotenentul Cioancă şi alţi trei subofiţeri să supravegheze Biserica Reformată. La Biserica Reformată sunt şi lucrători de la Securitate, coordonaţi de maiorul Radu Tinu, adjunct al Securităţii Timiş.

Ora 14,15: Se primeşte indicativul „Fulgerul”, prin care sunt alarmate toate efectivele Miliţiei Judeţene.

Ora 17,00: Radu Bălan discută, din nou, cu Nicolae Ceauşescu, care cere măsuri ferme împotriva manifestanţilor.

Colonelul Ion Popescu, inspector-şef al Inspectoratului Judeţean Timiş, pune în aplicare Planul Unic de Acţiune aprobat în baza Ordinului 002600 din 1 iulie 1988 şi trimite plutonul de intervenţie, format din 30 de cadre dotate cu căşti, scuturi şi bastoane, în Piaţa Maria, iar apoi trimite şi trei subunităţi de la Brigada de Securitate şi două subunităţi de la Trupele de Grăniceri.

Radu Bălan îi ordonă colonelului Cristea Petre, şeful Statului Major al Gărzilor Patriotice, mobilizarea luptătorilor pentru apărarea Comitetului Judeţean şi a altor obiective din oraş.

Se reuşeşte mobilizarea unui număr de 204 luptători din Gărzile Patriotice.

Ora 18,00: Este alarmat întregul efectiv al Securităţii Judeţene Timiş.

Ora 18,10: Soseşte la Timişoara, de la Bucureşti, Mihalache Nicolae, adjunctul lui Emil Bobu, împreună cu Ion Cumpănaşu, şeful Departamentului Cultelor.

Ora 18,30: Radu Bălan este informat telefonic de către ministrul Apărării Naţionale, generalul Vasile Milea, că a primit ordin pentru scoaterea militarilor, fără armament, în stradă. Totodată, îl informează pe Bălan că Ceauşescu i-a ordonat să organizeze pentru ziua de 17 decembrie o defilare pe străzile oraşului.

Trei subunităţi de la Brigada de Grăniceri primesc ordin să blocheze ieşirile din Timişoara.

Ora 19,00: Bălan, împreună cu Mihalache, se deplasează în Piaţa Maria pentru a evalua situaţia.

Inspectorul-şef Popescu trimite plutonul de intervenţie la Consiliul Judeţean.

Ora 19,30: Din Piaţa Maria se formează două coloane de manifestanţi. Una se îndreaptă spre Regionala C.F.R. – Operă – Comitetul Judeţean, iar a doua spre Bulevardul Tinereţii – Gara de Nord – Comitetul Judeţean.

Ora 20,00: Din ordinul lui Ilie Matei, Brigada de Pompieri acţionează cu tunuri de apă la Regionala C.F.R., împotriva manifestanţilor.

Ora 20,30: În jur de 1500 de manifestanţi ajung la Comitetul Judeţean de Partid, unde au loc confruntări violente cu plutonul de intervenţie al Miliţiei.

Ora 20,50: La Comitetul Judeţean ajung în jur de 60 de lucrători de la Securitate, trimişi de inspectorul-şef Ion Popescu.

Ora 21,00: Radu Bălan solicită ajutor de la colonelul Bunoaică, comandantul Brigăzii de Securitate, precum şi de la colonelul Rotaru, comandantul Garnizoanei Diviziei 18 Mecanizate a Ministerului Apărării Naţionale.

Ora 21,10: Inspectorul-şef Popescu este sunat de colonelul Rotaru, care confirmă intrarea în dispozitiv a 400 de militari de la M.Ap.N. în zona Piaţa Operei – Piaţa 700 – Circumvalaţiunii.

Ora 21,30: Trupele de Grăniceri intră în situaţia numărul 2 de alarmare.

Ora 21,35: Radu Bălan ordonă ca maiorul Radu Tinu, adjunctul Securităţii Timiş, să se prezinte la Biserica Reformată, pentru că a fost numit în Comisia Judeţeană de punere în aplicare a sentinţei de evacuare a pastorului László Tökés şi a familiei sale. Din comisie mai fac parte şi Ion Cumpănaşu, şeful Direcţiei Cultelor, Alexandru Robu, secretarul Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean, şi Mihai Brătianu, preşedintele Tribunalului Judeţean Timiş.

Ora 21,40: La ordinul colonelului Zeca, locţiitorul comandantului Comenduirii Diviziei 19 Mecanizate scoate primele patrule de militari în dispozitivele din Timişoara.

Ora 21,45: Se primeşte prin radio ordinul ministrului de Interne Postelnicu, cu numărul 275: „Se introduce în toate unităţile Ministerului de Interne situaţia nr. 2, deoarece au apărut unele situaţii neprevăzute...” Ordinul este semnat de general-maiorul Gheorghe Dănescu.

Ora 21,50: Inspectorul-şef Popescu trimite un pluton de intervenţie în zona Podului Michelangelo şi a Complexului Studenţesc, pluton format din circa 20-30 de cadre şi condus de colonelul Fărcaşu.

Ora 22,00: Este trimis la Piaţa Maria un pluton de intervenţie format din 30 de lucrători de Miliţie echipaţi cu căşti, scuturi şi bastoane, sub comanda locotenent-colonelului Ioan Dumitrescu.

Ora 23,00: Ilie Matei coordonează pregătirile pentru evacuarea pastorului reformat.

17 decembrie 1989

Orele 24,00-4,00: Patrulele M.Ap.N., M.I. şi ale Gărzilor Patriotice intervin în zonele cele mai importante ale oraşului: Piaţa Maria, Catedrală, Piaţa Operei, Piaţa 700, Circumvalaţiunii, Piaţa Dacia, Calea Aradului. Se fac arestări masive din rândul manifestanţilor. 

Ora 0,45: Ministrul de Interne Postelnicu ordonă:

- întărirea cu subunităţi fără armament de la Brigada de Grăniceri a Inspectoratelor Ministerului de Interne de la Timişoara şi Arad.

- pregătirea pentru intervenţie a Batalionului de Instrucţie Fratelia şi Timişoara – Lipova. 

Ora 1,00: Ilie Matei îi ordonă colonelului Deheleanu să instruiască cinci cadre care să-l însoţească pe László Tökés în Sălaj.

Ora 1,15: Comandamentul Trupelor de Grăniceri ordonă alarmarea batalioanelor de instrucţie.

Ora 1,45: Generalul Teacă, de la Trupele de Grăniceri, ordonă:

- folosirea militarilor grăniceri numai pentru paza depozitelor de la Garnizoană şi a cazărmilor sau în situaţia în care sunt ceruţi de generalul Nuţă, dar fără armament.

- executarea doar a ordinelor venite prin Comandamentul Trupelor de Grăniceri, nu ale lui Nuţă sau Mihalea.

Ora 2,45: La Biserica Reformată o echipă mixtă formată din lucrători din Miliţie şi Securitate acţionează în forţă pentru evacuarea pastorului. Pastorul şi familia sunt urcaţi în maşini, iar enoriaşii care au stat împreună cu el sunt arestaţi.

Ora 4,00-4,30: Patrulele M.Ap.N.-ului sunt retrase.

Ora 6,30: Soseşte la Timişoara grupa operativă din Departamentul Securităţii Statului, condusă de generalul Emil Macri, şeful Direcţiei Contrainformaţii sectoare economice. Din grup mai fac parte: colonelul Filip Teodorescu, locţiitor la Direcţia Contraspionaj; colonelul Gabriel Anastasiu, locţiitor la Direcţia I Informaţii Interne; maiorul Vasile Pop, Informaţii Interne.

Ora 6,55: Soseşte grupa operativă a Inspectoratului General al Miliţiei, condusă de general-maiorul Mihalea Velicu, adjunct la Inspectoratul General al Miliţiei. Din grup mai fac parte: colonelul Ghircoiaş Nicolae, directorul Institutului de Criminalistică; colonelul Roşiu, şeful Direcţiei Judiciare; colonelul Onţanu, locţiitor la Direcţia Cercetări Penale; colonelul Ştefan, locţiitor la Direcţia Circulaţie; locotenent-colonelul Voicu Ilie, locţiitor la Direcţia Economică; colonelul Obăgilă, locţiitor la Direcţia Pază şi Ordine, şi alţi ofiţeri.

Ora 7,00: Colonelul Zeca primeşte ordin de la ministrul Apărării Naţionale să organizeze o defilare cu 500 de militari, pe trei coloane şi pe trei itinerare separate. Defilarea urmează să înceapă la ora 10,00.

Ora 10,00: Bălan telefonează la Divizia 18 Mecanizată, pentru a cere detalii despre defilare. Colonelul Ionescu, şeful grupei operative, îi comunică faptul că militarii se pregătesc să iasă la defilare cu drapelul de luptă.

Ora 10,00: Din ordinul ministrului Apărării sunt scoşi pentru defilare 500 de militari de la patru unităţi militare, cu drapelele de luptă şi fanfară.

Ora 12,30: Bălan este sunat de Nicolae Ceauşescu şi chestionat cu privire la reacţia mulţimii vizavi de defilarea militarilor.

Ora 13,00: Inspectorul-şef Popescu trimite la Comitetul Judeţean trei plutoane de la Brigada de Securitate şi trei de la Trupele de Grăniceri.

Ora 13,09: Ministrul de Interne Postelnicu ordonă starea de asediu pentru Timişoara, să se distribuie muniţia de război şi să se facă uz de armă împotriva tuturor persoanelor care provoacă dezordine.

Ora 13,30: La solicitarea lui Nicolae Ceauşescu, ministrul Apărării, Vasile Milea, ordonă intrarea Armatei în stare de luptă şi anunţă că în Timişoara şi judeţul Timiş este stare de necesitate.

Din ordinul dat de generalul Milea, transmis de generalul Eftimescu şi retransmis de locotenent-colonelul Ilie Marin, e important de reţinut următoarele:

- pe fiecare tanc să fie asigurate 3-4 pistoale-mitralieră, ca desant pe tanc, în măsură să răspundă la provocări;

- TAB-urile să aibă strictul necesar, pentru a fi mai mobile;

- demonstranţii să fie serios avertizaţi şi, apoi, să se tragă la picioare;

- patrulele în oraş să fie formate dintr-un cadru şi patru militari în termen înarmaţi.

Ora 13,35: Se ordonă acţionarea pe următoarele direcţii: Cazarmă – Str. Michelangelo –

Complexul Studenţesc, cu militari de la U.M. 01197, U.M. 01125, U.M. 01245; Stadionul „1 Mai” – Str. Cluj – Complexul Studenţesc: U.M. 01115, U.M. 01039, U.M. 01185.

Ora 13,35: U.M. 01145, condusă de maiorul Popescu, pe direcţia Hotel Continental” –

Consiliul Popular Judeţean. În cele trei zone au fost trimişi aproximativ 1100 de militari.

Ora 13,40: În faţa Comandamentului diviziei militari de la U.M. 01008.

Ora 13,40: Mulţimea adunată în Piaţa Operei porneşte către Consiliul Judeţean.

Ora 13,45: De la U.M. 01185, şapte TAB-uri la Consiliul Judeţean de Partid.

Ora 14,00: Colonelul Popescu Ion ordonă înarmarea a circa 40 de miliţieni cu pistoale-mitralieră şi muniţia aferentă.

Ora 14,05: Generalul Milea ordonă alarmarea şi acţionarea cu tot regimentul de tancuri de la U.M. 01115.

Ora 14,10: O companie de tancuri acţionează pe direcţia Cazarmă – Consiliul Judeţean.

Ora 14,02: Colonelul Zancu, de la Trupele de Grăniceri, ordonă să fie aduse la brigadă cele trei camioane incendiate la Comitetul Judeţean de Partid.

Ora 14,15: Din ordinul ministrului Apărării Naţionale tot Regimentul 90 Mecanizat intră în alarmă de luptă parţială. Componenţa regimentului: 12 TAB-uri, un ARO, trei DAC-uri, un auto-atelier, 34 de ofiţeri, 7 subofiţeri, 118 militari.

Ora 14,20: Manifestanţii ajung la Comitetul Judeţean. Se ordonă ca două maşini de pompieri să intervină pentru împrăştierea demonstranţilor.

Ora 14,30: Ministrul Apărării Naţionale ordonă intervenţia cu două elicoptere de la regimentul din Caransebeş.

Ora 14,30: Manifestanţii pătrund în Comitetul Judeţean, plutonul de intervenţie al Miliţiei, plutoanele de la Brigada de Securitate şi Brigada de Grăniceri nu pot face faţă mulţimii.

Ora 14,36: Se ordonă concentrarea forţelor în trei puncte: Piaţa Operei, Consiliul Municipal şi Complexul Studenţesc.

Ora 15,15: De la Comandamentul Trupelor de Grăniceri se ordonă închiderea P.C.T.F.-urilor de mic trafic din subordine.

Ora 15,30: De la Comandamentul Trupelor de Grăniceri se ordonă ca militarii din Brigada 9 Grăniceri să nu intervină, doar să privească. Militarii luaţi de manifestanţi să fie lăsaţi până se termină evenimentele. Nu se dă armament militarilor, din ordinul generalilor veniţi la Timişoara.

Ora 15,40: Generalul Teacă ordonă instalarea de patrule în exteriorul cazărmilor şi pregătirea echipelor de intervenţie.

Ora 15,55: Şeful grupei operative de la M.Ap.N. ordonă ca toate materialele chimice, atât de protecţie, cât şi de atac să fie pregătite, iar batalionul de cercetare să pregătească completele de luptă antiteroristă.

Ora 16,00: La aeroportul din Timişoara soseşte grupul de ofiţeri superiori, în frunte cu generalul Ion Coman. Din grup fac parte: general-maiorul Ştefan Guşe, general-locotenentul Victor Stănculescu, general-locotenentul Mihai Chiţac, general-maiorul Florea Cârneanu, colonelul Radu Gheorghe şi locotenent-colonelul Marchiş.

Ora 16,05: Radu Bălan îl sună pe Nicolae Ceauşescu de la sediul Miliţiei Judeţene şi îl informează că sediul Comitetului Judeţean a fost ocupat de manifestanţi.

Ora 16,15: General-locotenentul Nuţă Constantin, adjunct al ministrului de Interne şi şeful Inspectoratului General al Miliţiei, ajunge la sediul Miliţiei Judeţene şi se instalează în biroul inspectorului-şef, colonelul Popescu, preluând comanda.

Ora 16,40: În urma devastărilor din Piaţa Libertăţii şi a atacării Garnizoanei, se deschide focul. Este împuşcat mortal primul civil, Lepa Bărbat, sub privirile soţului şi copilului, care sunt, şi ei, răniţi.

Ora 16,45: Ion Coman ajunge la Comitetul Judeţean.

Ora 16,50: Se ordonă Centrului de instrucţie echiparea tancurilor din Buziaş.

Ora 17,15: Se ordonă folosirea gazelor lacrimogene.

Ora 17,19: Se ordonă pregătirea paraşutiştilor.

Ora 17,30: Se ordonă distribuirea armamentului din dotare lucrătorilor de la Securitatea Judeţului Timiş.

Ora 17,30: Generalul Guşe preia comanda efectivelor din M.Ap.N şi ordonă distribuirea muniţiei de război: la atac, se trage în aer, iar apoi la picioare.

Ora 17,36: Generalul Eftimescu transmite: fiecare unitate şi garnizoană din marea unitate să pregătească toate efectivele pe care le are la dispoziţie cu muniţie de manevră.

Ora 17,45: Are loc teleconferinţa cu Nicolae Ceauşescu. Participă: Ion Coman, Radu Bălan, Ilie Matei, Nicolae Mihalache, Gheorghe Manta, Petre, Emil Macri şi Ion Popescu. Ceauşescu ordonă folosirea armamentului cu muniţie de război.

Ora 18,15: La Comitetul Judeţean ajunge generalul Victor Stănculescu, viceprim-ministrul Apărării Naţionale.

Ora 18,30: Ion Coman ordonă ca un pluton de paraşutişti să apere şi Miliţia.

Ora 18,45: La Comenduirea Diviziei 18 Mecanizate se primeşte indicativul „Radu cel Frumos”, transmis tuturor unităţilor militare din garnizoană.

Ora 18,55: Cinci tancuri de la UM 0115 sunt blocate de manifestanţi pe Calea Girocului.

Ora 20,00: Regimentul 90 Mecanizat părăseşte cazarma.

Ora 21,00: La Comitetul Judeţean sosesc generalul Nuţă, generalul Chiţac, procurorul general-adjunct Diaconescu şi ministrul adjunct al Internelor, Bracaciu, pentru o şedinţă de informare cu Ion Coman.

Ora 23,30:Cornel Pacoste ajunge la Comitetul Judeţean, la ordinul lui Ceauşescu.

Ora 23,40: Maiorul Paul Vasile raportează că toate tancurile au fost retrase de pe Calea Girocului.

Ora 23,45: Ion Coman, aflat la Comitetul Judeţean de Partid, cere intervenţia Armatei în Piaţa Traian.

18 decembrie 1989

Ora 0,30: Ion Coman ordonă retragerea tancurilor din oraş.

Ora 0,43: Locotenent-colonelul Constantin Rogin raportează: toate tancurile au fost duse în cazarmă în Calea Girocului, este lichidată manifestaţia.

Ora 1,00: Nicu Ceauşescu oferă sprijin prin trimiterea de gaze lacrimogene la Timişoara.

Ora 1,50: Căpitanul Căşeriu raportează: au fost atacaţi de 50-60 de oameni, care au fost respinşi cu foc.

Ora 2,00: Locotenent-colonelul Rogin raportează: a fost lichidat focarul din Calea Girocului.

Ora 2,15: Se dau misiunile pentru unităţi pentru 18.12.1989, la următoarele obiective: Regimentul 32 Mec. cu 200 de militari, trei tancuri, opt TAB-uri, cinci camioane şi autostaţie în zona: Consiliul Judeţean de Partid – Poştă – Bancă – B-dul „23 August” – Podul Michelangelo;

Regimentul 39 A. cu 440 de militari şi patru autocamioane în zona: Depozit I.C.R.A. – Gara de Nord – Uzina Textilă – Grupul de emiţătoare radio – Piaţa Traian – Cazarmă;

Regimentul 19 Mec. cu 210 militari, trei TAB-uri, patru camioane şi o autostaţie în zona: Complexul Studenţesc – Piaţa Maria – Piaţa 700 – Piaţa Mărăşti;

Regimentul 90 Mec. cu 400 de militari, nouă TAB-uri, 11 camioane şi o autostaţie în zona: Uzina Electrică – Uzina de Apă – Fabrica de Pâine – Piaţa Operei;

Batalionul 169 Cc. şi Batalionul şcoală de şoferi cu 115 oameni, la punctul de comandă al Diviziei 18;

Regimentul 44 Tc. cu 200 de militari în rezervă;
Regimentul 24 At. cu 200 de militari în rezervă;
Dn 64 A.A. în rezervă;
Dn. 207 R.Ta. cu 48 de militari în rezervă;
Dn. 59 A. cu 80 de militari în rezervă;

B. 139 Apr. Tp. cu 200 de militari şi două camioane în rezervă.

Patrularea se execută în zona de responsabilitate: un ofiţer cu cinci-şase militari echipaţi de război.

General-locotenentul Chiţac ordonă: mâine dimineaţă se vor folosi substanţe lacrimogene, să aibă toţi militarii măşti contra gazelor.  

Ora 7,30: Sosesc 40 de militari de la grupele specializate de cercetaşi de la U.M. 01171 Buzău. Sunt formate opt grupuri, care vor acţiona în zonele: Spitalul Judeţean – Piaţa Operei – Piaţa Maria – Calea Girocului – zona Circumvalaţiunii şi zona industrială.

Ora 8,00: La ordinul colonelului Ghircoiaş, patru ofiţeri de Criminalistică procedează la identificarea cadavrelor de la morgă.

Ora 8,30: Generalul Macri ordonă anchetarea arestaţilor de la penitenciar şi a răniţilor de la Spitalul Judeţean.

Ora 9,00: Radu Bălan, Ilie Matei şi Cornel Pacoste ţin o şedinţă cu activul de partid la Comitetul Municipal.

Ora 9,30: Generalii Coman, Nuţă şi Macri se întâlnesc la Judeţeana de Partid, unde discută despre realizarea dispozitivelor „D” în Timişoara.

Ora 12,00: Din ordinul generalului Nuţă sunt constituite echipele pentru „D”-uri.

Ora 18,10: Generalul Chiţac ordonă folosirea grenadelor cu substanţe toxice.

Ora 23,00:GeneralulNuţă, Macri şi Coman hotărăsc împreună cu Diaconescu furtul cadavrelor de la morga Spitalului Judeţean.

19 decembrie 1989

Ora 0,30: Generalul Guşe îi convoacă pe comandanţii de unităţi la o şedinţă de lucru şi ordonă:

-          între orele 5,00-8,00: patrulare la obiectivele stabilite;

-          între orele 8,00-16,30: schimbul unu;

-          ora 16,30: la ordin, schimbul doi;

-          se menţin efective maxime la Consiliul Judeţean de Partid, Consiliul Municipal şi la alte obiective importante din oraş;

-          toţi ofiţerii să aibă GIST-uri;

-          se cere destrămarea din faşă a grupurilor mai mari de patru persoane.

Ora 7,00: Maiorul Biriş raportează: s-a deschis focul la Întreprinderea „6 Martie”. Se ordonă folosirea substanţelor lacrimogene. Cauza incidentului: militarii au fost atacaţi cu pietre şi şuruburi de un grup de tineri.

- orele 10,30: se anunţă sosirea generalului Ilie Ceauşescu.

- orele 11,40: agitaţie la Întreprinderea ELBA; se ordonă trimiterea unui pluton cu 20 de militari de la U.M. 01086.

- orele 16,10: locotenent-colonelul Pelea, de la Regimentul 39, pleacă cu 70 de militari spre Piaţa „1 Mai”, pentru a bloca trecerea spre centrul oraşului.

Ora 8,00: Generalul Nuţă ordonă ca 16 militari de la Grăniceri, împărţiţi în trei schimburi, să păzească Staţia de Gaz. Militarii vor fi conduşi de un ofiţer de Miliţie.

Ora 16,15: Spre Piaţa „1 Mai” pleacă o maşină cu substanţe toxice, cu ordin să se folosească, la nevoie, pentru împrăştiere.

Ora 16,45: Trei TAB-uri şi trei camioane de la Regimentul 44 Tc pleacă spre Calea Buziaşului, pentru blocarea trecerii spre centrul oraşului.

Ora 17,00: Se ordonă ca un pluton de la Trupele de Grăniceri să păzească Spitalul Militar.

Ora 17,40: Maiorul Blindaru primeşte ordin să împrăştie grupurile de oameni de la I.A.E.M.

Ora 23,50: Şedinţă cu comandanţii de unităţi:

-          începând cu ora 10,00 se distribuie radiotelefoane;

-          fiecare patrulă să aibă cercetaşi;

-          pentru situaţii speciale se folosesc GIST-uri numai în aglomeraţii de cel puţin 60 de oameni. 

20 decembrie 1989

Ora 7,00:Cadrele şi militarii în termen de la Trupele de Grăniceri sunt în unităţi.

Ora 9,55: General-colonelul Guşe ordonă ca două camioane cu militari de la Regimentul 60 să fie pregătite să intervină la I.A.E.M.

Ora 10,05: Toate forţele în alarmă încolonate la poartă.

Ora 10,22: I se ordonă colonelului Rotariu să aibe toate forţele pregătite pentru intervenţie.

Ora 10,36: Regimentul 39 A. să dubleze paza la podurile Maria şi Mihai Viteazu cu două plutoane, iar Regimentul 32 Mec să dubleze paza la podurile „23 August” şi Michelangelo.

Ora 10,45: La Podul Decebal două TAB-uri de la Regimentul 32 Mecanizat în dispozitiv.

Ora 10,53: Regimentul 44 Tc să bareze trecerea dinspre Calea Buziaşului spre centrul oraşului.

Ora 12,15: Ajunge primul detaşament din Regimentul 60 Paraşutişti la Podul Decebal.

Ora 13,15: Coloană mare de manifestanţi se îndreaptă spre centru de la ELBA.

Ora 13,55: Toate trupele se retrag în cazărmi şi trec la apărarea circulară.

21 decembrie 1989

Ora 7,00: Generalul Nuţă ordonă ca 120 de militari şi opt ofiţeri de la Trupele de Grăniceri împreună cu militari de la Securitate să apere Inspectoratul Ministerului de Interne.

Ora 9,20: Coman Ion ordonă ca 15 militari şi un ofiţer de la Trupele de Grăniceri să apere interiorul Comitetului Municipal.

Ora 12,30: Generalul Mihalea îi ordonă colonelului Ciocoiu de la Trupele de Grăniceri să dea 100 de militari cu armament şi muniţie pentru apărarea Comitetului Municipal.

                                                                                                      Gino Rado

 
Revista on-line
Cuprins alte publicaţii
Despre Noi
Baza de date
Revolutia din 1989
Evenimente
Publicatii
Monumente
Contact
Creatstormmedia