Europawoche 2005

 

Memorialul Revoluţiei din Timişoara laEuropawoche 2005 - Mannheim

 

În numărul 1 al buletinului nostru, prezentam traseul expoziţiei noastre itinerante, Revoluţia Română în imagini, în Germania, la Universitatea din Jena, la Muzeul de Graniţă din Teistungen şi la Primăria din Gera, continuând, în numărul 2, cu popasul la Erfurt, la Parlamentul Turingiei.

Tot în anul 2005, între 3-5 mai, Memorialul Revoluţiei a fost prezent la Mannheim, la Europawoche 2005 (Săptămâna Europei), desfăşurată sub generosul motto: Europa in guter Verfassung – Rumänien in der EU-Warteschleife (Europa în formă bună – România în aşteptarea UE).

Organizatorii evenimentului au fost: Deutsch-Rumänische Gesellschaft Mannheim (Societatea Româno-Germană Mannheim), Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim – ELAMA (Cercul Eurolingvistic de Studiu Mannheim), Europabüro Mannheim (Biroul European Mannheim), Ökumenisches Bildungszentrum sanctclara (Centrul Ecumenic de Educaţie Sanctclara), Philosophische Fakultät (Facultatea de Filosofie) şi Romanisches Seminar (Seminarul Romanic) din partea Universităţii din Mannheim.

„Privitor la un eveniment cultural cu accentul pe România, ţară care va adera la Uniunea Europeană, locuitorii din Mannheim sunt invitaţi la manifestări muzicale, artistice, gastronomice şi ştiinţifice. Scopul cel mai important al Europawoche 2005 - Mannheim este o prezentare a culturii europene în diversitatea ei etnică a suferinţei şi a păcii.”

În deschiderea Săptămânii Europene Mannheim 2005, au luat cuvântul dr. Peter Simon, Biroul European din Mannheim, prof. dr. P. Sture Ureland, ELAMA, dr. Stephan Leinweber, din partea sanctclarei, şi dr. Nicolae Stoia, preşedintele Societăţii Româno-Germane Mannheim.

„Suferinţa” României a fost lungă şi, la un moment dat, aparent incurabilă. Până a venit Decembrie 1989. Intervenţiile preşedintelui Memorialului Revoluţiei, dr. Traian Orban, şi ale prof. dr. Ioan Haţegan, cercetător al istoriei la Academia Română, filiala Timişoara, s-au legat tocmai de acest moment de cotitură din istoria României.

Sub titlul Aufstand und Martyrium (Revoltă şi martiriu), Memorialul Revoluţiei a prezentat evenimentele din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, surprinse, pe de o parte, de ochiul magic al aparatului foto, publicul din Mannheim având, astfel, ocazia să viziteze expoziţia itinerantă la sediul sanctclara. Pe de altă parte, imaginile statice ale fotografiilor au fost întregite de dinamismul filmului Noi nu murim!, deci imagine+comentariu+cronologie evenimente+statistici+concluzii.

 
Expoziţia Memorialului la Sanctclara 

Prelegerile din domeniul istoric au fost reunite sub titlul Revoluţia anticeauşistă din 1989 şi au urmărit două aspecte importante: dr. Traian Orban s-a axat pe oglindirea Revoluţiei din Timişoara în mass-media naţională şi internaţională, iar prof. dr. Ioan Haţegan a urmărit, cu acurateţe, redarea situaţiei politice dinainte şi de după Revoluţia din 1989 din Timişoara.

De la istoria de ieri la istoria de azi nu este decât un pas. Pe care l-a făcut dr. Letiţia Marc, dezvăluind aspecte inedite despre grupări etnice şi minorităţi din România, cu accent deosebit pe minoritatea rromă.

Secţiunea pace, ca să folosim unul din termenii uzitaţi de organizatori, a reunit arta, muzica şi gastronomia românească. Arta în libertate s-a intitulat expoziţia artistei timişorene Lia Popescu, care a ţinut şi o dizertaţie pe tema arhitecturii baroce din Banat.

 
Instantaneu la Manheim

„Seara românească” a însemnat surprize culinare româneşti, dar şi o prestaţie de excepţie a muzicologului timişorean Ovidiu Papană, care a uimit publicul, prezentându-i instrumente tradiţionale româneşti, mai puţin cunoscute, şi testându-le, totodată. Tot prof. univ. Ovidiu Papană, ca „Ein-Mann-Orchester”, a oferit auditoriului muzică românească, ţigănească, ungurescă şi nemţească din Banat.

Prin prezenţa sa la Mannheim, Memorialul Revoluţiei din Timişoara a contribuit atât la întregirea peisajului cultural al României de azi, cât mai ales la redarea, în circuitul european, a unei „felii” de istorie românească recentă, încă prea puţin cunoscută şi exploatată, din păcate.

                                                   Adina Hornea Abruda

 
 
Revista on-line
Cuprins alte publicaţii
Despre Noi
Baza de date
Revolutia din 1989
Evenimente
Publicatii
Monumente
Contact
Creatstormmedia